Documente necesare in vederea internarii in  I.O.B.
  • Actele doveditoare ale calitatii de asigurat
  • bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist
  •  adeverinta de salariat/student sau talon de pensie,
  •  adeverinta Casa de asigurari (daca este cazul)
  • Carte de identitate sau pasaport – pentru cetatenii straini
  • Scrisoare de garantie – pentru asiguratii internationali
Externarea se face de catre medicul curant.

Pacientul primeste la externare:

  • Bilet de iesire din spital
  • Factura aferenta serviciilor primite (acolo unde este cazul)
  • Reteta medicala
  • Concediul medical la externare (acolo unde este cazul)

Externarea la cerere se poate face doar dupa informarea medicului curant. In acest caz pacientul va consemna in foaia de observatie ca a fost informat asupra riscurilor pe care si le asuma.