Laboratorul Biochimia și Radiobiologia Cancerului

Activitatea de cercetare din cadrul Laboratorului Biochimia și Radiobiologia Cancerului presupune determinarea unor parametri din țesutul tumoral, dar și din fluide biologice de la pacienți în vederea caracterizării tumorilor, a monitorizării eficienței tratamentului oncostatic precum și studii în vivo pe modele animale, concretizată în:

  • studiul unor mecanisme implicate în proliferarea celulelor tumorale și caracterizarea potențialului invaziv în diverse forme de cancer;
  • evaluarea stresului oxidativ asociat cu inițierea și evoluția bolii canceroase în vederea validării eficientei unor compuși terapeutici sau a radioterapiei;
  • determinarea unor markeri ai remodelării osoase la pacienții oncologici;
  • analiza proceselor de apoptoză și a unor molecule cu rol în apoptoză;
  • evaluarea unor markeri de proliferarea celulara importanți ca factori de prognostic și predicție a răspunsului la chimioterapie;
  • identificarea și analiza expresiei unor proteine, potențiale ținte pentru imunoterapie, implicate în tumorigeneza, progresia și metastazarea tumorala;
  • transplantări seriate de tumori experimentale murine;
  • dezvoltarea unor modele de oncologie experimentală, modele de metastazare, de xenogrefe tumorale om-șoarece;
  • testarea efectelor antitumorale ale unor compuși naturali sau de sinteza pe animale de laborator;
  • integrarea și interpretarea rezultatelor științifice în vederea translatării datelor experimentale în medicina umană.
Dotări

În laborator sunt aplicate următoarele metode și tehnici de: imunocitochimie, ELISA, imunohistochimie, imunofluorescenta, citometrie în flux, spectrofotometrie, hibridizare în situ (FISH, CISH) și electroforeză.

Echipa

Dr. Dumitru Mirela – Cercetător Ştiinţific Gradul III; Chimist Medical Principal
Dr. Negoiță Valentina – Cercetător Ştiinţific Gradul III; Medic Veterinar
Dr. Saulea Mariana – Cercetător Ştiinţific Gradul III; Chimist Medical
Dr. Vasilescu Maria Monica – Cercetător Ştiinţific Gradul III; Biolog Medical Principal

Cordaș Angelica 
Jilavu Marinela

Contact

Program

Date de contact

Alte date de contact

Informare: Programările se realizează la telefon 021 227 1595, numerele alocate pentru secretariat și camera de gardă neavând acest rol.