PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ A CANCERULUI PRIN SCREENING ORGANIZAT.

OBIECTIVELE UNITATII MOBILE.

 

 

Autospeciala este un cabinet mobil destinat screeningului cancerului de col uterin, cu precadere in zone in care populatia nu are acces la servicii medicale. In egala masura, el este destinat si categoriilor defavorizate, indiferent de zona de resedinta.

 Din punct de vedere tehnic Unitatea mobila de screening a fost amenajata intr-un furgon Renault Master L3H3 si dotata conform protocolului.

          Autospeciala este dotata cu mobilier personalizat  ce include un birou, sertare, tabureti, o bancheta care are si functie de spatiu de depozitare  de racit, un alt spatiu de depozitare fiind amenajat deasupra cabinei soferului. Consultatiile au loc pe masa ginecologica, in autospeciala fiind instalata si o lampa speciala pentru acest tip de examinari. De asemenea, sunt disponibile diverse materiale sanitare si consumabile, pentru a asigura functionarea normala a cabinetului. Tot datorita destinatiei sale, cabinetul mobil include si o chiuveta cu sistem de furnizare a apei, calda si rece, cu compresor propriu si recipiente pentru apa proaspata si apa uzata, precum si dispensere de sapun/dezinfectant si prosoape de hartie.

Potrivit Hotărârii Guvernului din 2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,subprogramul national de screening al cancerului ce col uterin face parte din programe de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii la categoria ->VII. Programele naţionale de boli netransmisibile:

 1. Programul naţional de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat:

1.1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;

 

Obiective:

 1. reducerea poverii cancerului de col uterin în populaţia feminină prin depistarea în fază incipientă de boală prin screening organizat;
 2. îndrumarea pacientei cu leziuni precursoare sau incipiente către servicii medicale specializate de diagnostic şi tratament;
 3. creşterea gradului de informare a populaţiei pentru utilizarea serviciilor de screening ca metodă de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.

Structură:

 1. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeş-Papanicolaou la populaţia feminină eligibilă în regim de screening;
 2. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului colorectal*1);
 3. Subprogramul de depistare precoce activă a cancerului de sân*1).

 

Notă:

*1) Subprogramele prevăzute la punctele 2 şi 3 vor fi implementate ca proiecte pilot în conformitate cu Planul multianual privind activităţile de prevenire / depistare precoce a cancerului, parte integrantă a Planului naţional integrat de control al cancerului.

 

 Conform Ordinului Nr.964/2022 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, Institutul Oncologic “prof. dr. Al. Trestioreanu”: asigură asistenţa tehnică şi managementul pentru regiunea Bucureşti-Ilfov care grupează municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov si Sud Est ;

 

Activităţi

 1. activităţi manageriale şi administrative:

1.1. informarea şi comunicarea privind condiţiile de desfăşurare a subprogramului de screening;

1.2. elaborarea raportului preliminar privind desfăşurarea subprogramului de screening pe baza raportărilor primite;

1.3. constituirea bazei de date populaţionale cuprinzînd populaţia feminină de vârstă eligibilă;

1.4. constituirea bazei de date cuprinzând furnizorii de servicii medicale implicaţi în program;

1.5. identificarea şi selectarea furnizorilor de servicii medicale în vederea derulării subprogramului.

 1. activităţi specifice:
 2. 1. informarea şi consilierea femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi mobilizarea populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou;
 3. 2. recoltarea, etalarea şi fixarea materialului celular cervical;
 4. 3. colorarea Babeş-Papanicolaou, citirea rezultatului în sistem Bethesda 2001 şi interpretarea rezultatului testului Babeş-Papanicolaou;
 5. 4. stabilirea conduitei corespunzătoare rezultatului testului Babeş-Papanicolaou finalizată prin scrisoare medicală;
 6. 5. îndumarea femeilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente către serviciile de specialitate pentru continuarea investigaţiilor şi stabilirea conduitei terapeutice;
 7. 6. educaţia medicală continuă a personalului implicat în screeningul pentru depistarea precoce activă a cancerului de col în conformitate cu ghidurile europene de asigurare a calităţii în screeningul pentru cancerul de col uterin;
 8. 7. verificarea îndeplinirii standardelor de calitate conform recomandărilor europene;
 9. 8. asigurarea circuitului informaţiilor în cadrul subprogramului privind colectarea, centralizarea şi raportarea datelor în condiţiile prezentelor norme;
 10. 9. colectarea, înregistrarea şi prelucrarea datelor privind persoanele testate Babeş-Papanicolaou.

Beneficiarii subprogramului:

 1. femeile în vârstă de 25-64 ani care au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi femeile care au domiciliul în Romînia şi care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
 2. 1. nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin;
 3. 2. sunt asimptomatice;
 4. 3. nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin.

 

 1. nu sunt eligibile femeile care:
 2. 1. prezintă absenţa congenitală a colului uterin;
 3. 2. prezintă histerectomie totală pentru afecţiuni benigne;
 4. 3. au diagnostic stabilit de cancer de col uterin;
 5. 4. au diagnostic stabilit pentru alte forme de cancer genital.

 

În sensul prezentelor norme tehnice, cazul testat Babeş-Papanicolaou reprezintă cazul eligibil care a beneficiat de acordarea serviciilor medicale specifice prevăzute la titlul C, punctul 2. subpunctele 2.1.-2.3., justificate prin formularul FS1 completat în integralitate.