Compartiment Supraveghere, Prevenire și Control al Infecțiilor Nosocomiale (C.S.P.C.I.N)

CONTACT

Etajul 2, cabinet 21

Telefon: 021/227.10.00 ; 021/227.10.01 (interior 1484) spcin@iob.ro

 

ECHIPA C.S.P.C.I.N

Dr. Matei Adrian

– medic specialist epidemiolog

As. Simion Anișoara

– asistent medical principal igienă;

– coordonator al activității de protecție a sănătății în relație cu mediul

As. Stoian Georgeta

– asistent medical principal laborator

OBIECTIVE

Activitatea C.S.P.C.I.N are ca obiectiv principal prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale la pacienții internați, cât și la personalul unității.

C.S.P.C.I.N este organizat conform Ord. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare (extras):

ANEXA NR. I

Infecţia nosocomială (IN) este infecţia contractată în unităţi sanitare cu paturi (de stat şi private), care se referă la orice boală infecţioasă ce poate fi recunoscută clinic şi/sau microbiologic şi pentru care există dovada epidemiologică a contractării în timpul spitalizării/actului medical sau manevrelor medicale, care afectează fie bolnavul - datorită îngrijirilor medicale primite, fie personalul sanitar - datorită activităţii sale şi este legată prin incubaţie de perioada asistării medicale în unitatea respectivă, indiferent dacă simptomele bolii apar sau nu apar pe perioada spitalizării.

Definiţia infecţiei nosocomiale se bazează pe date clinice, epidemiologice, de laborator, precum şi pe alte tipuri de teste de diagnostic.

ANEXA NR. III

SUPRAVEGHEREA EPIDEMIOLOGICĂ A INFECȚIILOR NOSOCOMIALE

1.            Considerații generale

Supravegherea epidemiologică este activitatea sistematică şi/sau continuă de colectare, analiză, prelucrare, interpretare a datelor, necesară pentru cunoaşterea frecvenţei infecţiilor nosocomiale şi identificarea factorilor de risc. Rezultatul analizei datelor este difuzat sistematic. Datele obţinute folosesc pentru elaborarea, planificarea, implementarea şi evaluarea acţiunilor/programelor de acţiuni, având ca scop prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale.

2.            Obiective

2.1.         Să determine incidenţa infecţiilor nosocomiale pe baza definiţiilor de caz.

2.2.         Să determine tendinţa evoluţiei precum şi modificările caracteristicilor infecţiilor nosocomiale.

2.3.         Să identifice factorii de risc.

2.4.         Să determine promovarea acţiunilor/programelor de prevenire şi control.

2.5.         Să evalueze activităţile/ programele de prevenire şi control.

3.            Definițiile infecțiilor nosocomiale

Supravegherea epidemiologică a infecţiilor nosocomiale se bazează pe definiţiile clinice de caz ale infecţiilor nosocomiale prevăzute în prezentul ordin.

4.            Populația supravegheată

Reprezintă numărul total de persoane aflate la risc pentru dobândirea unei infecţii nosocomiale (ex.: pacienţii internaţi în secţiile de chirurgie, pacienţii internaţi în secţia de pediatrie, sugarii alimentaţi artificial în secţia de pediatrie, etc.).

5.            Colectarea datelor

5.1.         Identificarea infecţiilor nosocomiale constituie sarcina permanentă a medicilor din spitale/ambulatoriu, din sistemul sanitar de stat şi privat. Diagnosticul de infecţie nosocomială se va menţiona în actele medicale cu care lucrează medicul (ex.: foaia de observaţie clinică, fişa de consultaţie, registrul de consultaţie, etc.).

5.2.         Înregistrarea şi declararea infecţiilor nosocomiale se face pe Fişa cazului de infecţie nosocomială (model prezentat în Figura 1), de către asistenta desemnată (asistenta şefa) din fiecare secţie sau directorul de îngrijiri din unitatea sanitară respectivă.

5.3.         Responsabilitatea corectitudinii datelor înregistrate revine medicului în îngrijirea căruia se află pacientul.

5.4.         Fişele cazurilor de infecţii nosocomiale vor fi transmise imediat compartimentului/serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.

6.            Controlul înregistrării și declarării cazurilor de infecții nosocomiale

6.1.         Compartimentul/serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale stabileşte un ritm de control pentru depistarea cazurilor nediagnosticate, neînregistrate şi neanunţate (ritm recomandat: minim la 2 zile, maxim la 7 zile).

6.2.         Compartimentul/serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale înregistrează şi declară cazurile de infecţie nosocomială descoperite la verificările pe care le face la nivelul secţiilor, după consult cu medicul care îngrijeşte pacientul.

6.3.         Centralizarea datelor se face de către asistenta compartimentului/serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale pentru spitalul pe care îl deserveşte. Unităţile sanitare private înregistrează şi declară cazurile de infecţii nosocomiale în acelaşi regim ca şi unităţile sanitare de stat.

7.            Analiza datelor

7.1.         Datele se prelucrează şi se analizează săptămânal de către compartimentul/serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.

7.2.         Validarea datelor se face de compartimentul/serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale care poate solicita în acest sens medicul care are în îngrijire pacientul.

8.            Calculul şi interpretarea indicilor se face de către compartimentul/serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale

9.            Diseminarea datelor.

10.          Atitudinea în caz de izbucnire epidemică

10.1.      Izbucnirea epidemică reprezintă înregistrarea unui număr de cazuri de infecţie nosocomială în exces net faţă de numărul de cazuri aşteptat.

10.2.      Responsabilitatea pentru izbucnirea unui episod epidemic revine în exclusivitate unităţii care 1-a generat.

10.3.      Compartimentul/serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale stabileşte din punct de vedere tehnic conduita în rezolvarea izbucnirii epidemice. Odată cu informarea operativă a Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice, Compartimentul/serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale poate solicita colaborarea acesteia.

10.4.      Secţiile la nivelul cărora se înregistrează izbucniri epidemice sunt responsabile de ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de Compartimentul/serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în vederea rezolvării episodului epidemic.

10.5.      Comitetul director al unităţii sanitare este abilitat să stabilească măsurile administrative corespunzătoare în cazul unei izbucniri epidemice.