ANUNȚURI

 

02.04.2020

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de MEDICAMENTE  ,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 531564.24  fără T.V.A.  lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire.

 

 

01.04.2020

Anunt privind licitatie inchiriere spatii (descarca fisier pdf)

 

 

23.03.2020

Anunt privind alegerile pentru constituirea Consiliului Etic al institutului - descarca pdf

 

 

20.03.2020

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ALIMENTE  ,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 301603.30 lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire

 

 

05.03.2020

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de BIOCIDE  ,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 149258.00 lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire

 

 

29.02.2020

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de MEDICAMENTE  ,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 1297474.51  fără T.V.A.  lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire.

 

19.02.2020

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ALIMENTE  ,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 505098.50 lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire

 

 

10.02.2020

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de MEDICAMENTE  ,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 424290.70 lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire.

28-ianuarie-2020

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de BIOCIDE  ,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 105550.00 lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire

 

27-ianuarie-2020

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de MEDICAMENTE  ,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 1963222.00 lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire.

 

17-ianuarie-2020

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de ALIMENTE,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 342423.40 lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire

 

 

20-august-2019

Anunț publicitar cu privire la achizitia de servicii in cadrul proiectului I CARE.

Anunt publicitar

Caiet de sarcini

Fisa de date

Formular de oferta(pdf si format word)

Model contract

 

18-martie-2019

Anunț cu privire la Furnizarea, instalarea, efectuarea de probe functionale, inclusiv asigurare intercomunicatie cu planul de tratament existent si training pentru „Sistem de Imagistica cu BRAT C pentru pozitionare si simulare brachiterapie” 

IN VEDEREA ELABORARII  SPECIFICATIILOR TEHNICE DIN CAIETUL DE SARCINI SI A STABILIRII VALORII ESTIMATE PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 139 DIN LEGEA 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, COROBORAT CU ART. 18 SI 19 DIN HG 395/2016 SE SOLICITA OFERTE FINANCIARE SI COMPLETARI LA CERINTELE MINIME CUPRINSE IN ANEXA ATASATA

 

 

3-decembrie-2018

Anunț cu privire la programele desfășurate de ASSMB: „ Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente” si „ Newborn - Oncofertilitate”

vizualizare pdf sau vizitati link-urile fiecarui proiect in parte: http://testaregenetica.assmb.ro respectiv http://newborn.assmb.ro

 

 

24-iulie-2018

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de SERVICII DE PAZA,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile legii 98/2016, ANEXA 2 privind achizitiile publice.

De aici puteti descarca documentatia de atribuire.

 

 

10-mai-2018

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Materiale Sanitare,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 316594,90 lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire.

 

23-feb-2018

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Materiale Sanitare,

prin procedura de negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Valoare estimata a achizitiei: 288.470,00 lei

De aici puteti descarca Invitatia si documentatia de atribuire.

 

Comisia de etica

23 aug. 2018 - Rezultate alegeri Comisie Etica

20 aug. 2018 - Notificare privind constituirea Consiliului de Etica

5. Anunturi Comisia de Etica conform Ordin Ministerul Sanatatii.

5.A Model Formular alegere membri ai Consiliului de etica Anexa 1a.

5.B Model Formular alegere membri ai Consiliului de etica Anexa 1b.

5.C Model Formular alegere membri ai Consiliului de etica Anexa 1c.

5.D Model Declaratie Secretar al Consiliului de etica.

5.E Model Declaratie Membru al Consiliului de etica.

5.F Model de raportare a activitatii Consiliului de etica.

5.G Regulament alegeri pt Consiliul de etica.

5.H Centralizator reprezentanti asistenti medicali in Consiliul de etica .

5.I Centralizator reprezentanti cu integrare clinica in Consiliul de etica .

5.J Centralizator reprezentanti fara integrare clinica in Consiliul de etica.

5.K Decizie constituire Comisia de Etica.

Model de registru electronic al asociatilor de pacienti.