JoomlaTemplates.me by BlueHost Coupon
  • Sos Fundeni 252, Sector 2, Bucuresti
  • Telefon 021-2271000 Fax 021-3183262
  • linii RATB: 182, 253 si 343
  • o parte din colectivul Asociatiei P.A.V.E.L.
  • o interventie chirurgicala complexa
  • vizita d-lui Presedinte din februarie 2015
  • cabinet ecograf
  • Programul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin
  • Programul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin
  • PROGRAM: PROVOCARI ÎN SANATATEA PUBLICA LA NIVEL EUROPEAN MECANISMUL FINANCIAR AL SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021 Proiect: Creșterea performantei în diagnosticul și tratamentul cancerelor la copii prin îmbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura moderna, instruirea personalului medical și dezvoltarea de recomandari

NATALIA MOTAŞ

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Al.Trestioreanu” București, Clinica de Chirurgie Toracică - Șoseaua Fundeni 252, sector 2, 022328, București
021 227 1450/ 1375/ 1350


2015 doctor în ştiinţe medicale - U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti, Catedra Chirurgie Toracică II, cu tema “Metastazarea limfatică în cancerul bronho-pulmonar”, conducător de proiect – Prof.Dr.Teodor Horvat;

2012 medic primar chirurgie toracică
2009 chirurg toracic (prin concurs) în Clinica de Chirurgie Toracică - Institutul Oncologic “Prof.Dr.Al.Trestioreanu” Bucureşti

2009 competență în endoscopie bronșică

2007 medic specialist chirurgie toracică

Activitate ştiinţifică:
1) lucrări ştiinţifice - 138:
- 103 de comunicări orale – din care 27 ca prim autor; 2 manifestări speaker;
- 17 postere – din care 2 ca prim autor;
- 21 de lucrări publicate in extenso în reviste medicale – din care 4 ca prim autor: 1 în ţară şi 2 în reviste din străinătate; 4 articole sunt cotate ISI;
2) cărţi – 9 capitole din care: 1 ca prim autor, 7 ca autor secund şi 1 co-redactor;
3) membru societate ştiinţifică naţională: Societatea Română de Chirurgie Toracică 1994 – societate afiliată la ESTS (European Society of Thoracic Surgeons);
4) membru societate ştiinţifică inernaţională: European Society of Thoracic Surgeons – din 2003;


Studii complementare: competenţă în endoscopie bronşică – mai 2009
Distincţii şi premii – 4 diplome
Participări la manifestări ştiinţifice – 48
Cursuri postuniversitare – 37

Limbi străine engleză si franceză

Competenţe de comunicare
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin absolvirea cursului „English for Conferences” - „Engleza pentru conferinţe” – curs organizat de CNPDS, august 2009.
Competenţe organizaţionale/manageriale ▪ competenţe organizaţionale valorificate şi aprofundate prin participarea în comitete de organizare a unor manifestări ştiinţifice naţionale: 2012, 2010, 2005, 2004;
▪ competenţă de manager de proiect obţinută prin absolvirea cursului „Manager de Proiect” – Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Bucureşti, februarie 2015

Competenţe dobândite la locul de muncă
▪ competenţe de asimilare, integrare şi utilizare eficientă a cunoştinţelor şi informaţiilor în mediul de lucru;
▪ abilităţi didactice dobândite şi perfecţionate în două planuri:
1. coordonarea zilnică a activităţilor teoretice şi practice ale medicilor rezidenţi din clinică, rezidenţi începători sau în ani terminali;
2. efectuarea de activitate de predare noţiuni teoretice (cursuri) studenţilor participanţi la cursul de chirurgie toracică (anul 5 de facultate).

Una dintre personalităţile marcante ale institutului a fost

Prof. Dr. Doc. Alexandru Trestioreanu,  medic de renume naţional şi internaţional,

care a desfăşurat în cadrul Institutului Oncologic Bucureşti

o prodigioasă activitate în  slujba pacientului, formânnumeroşi specialişti în domeniu.